Koszty przesyłki zamówienia do 119 zł:

 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> paczkomat In-Post – 9,90 zł
 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> KURIER – 12 zł

Koszty przesyłki zamówienia za 119 zł i więcej:

 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> paczkomat In-Post – GRATIS
 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> KURIER – 12 zł

Wpłaty przelewem tradycyjnym należy dokonać na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A.

numerze: 96 1090 1841 0000 0001 2363 1340

W tytule przelewu prosimy o dodanie nr zamówienia i nazwisko osoby , na którą jest adresowane

Na wpłatę oczekujemy nie dłużej niż 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie ANULOWANE.

Koszty przesyłki zamówienia powyżej 159 zł:

 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> paczkomat In-Post – GRATIS
 • Przelew tradycyjny, PRZELEWY24, karta -> KURIER – GRATIS

Koszty przesyłki zamówienia na pobraniem:

 • ze względu na ogromną skalę nieodebranych przesyłek za pobraniem przez klientów - NIE REALIZUJEMY takiej usługi.

Koszty przesyłki zamówienia za granicę:

 • zawsze wyliczane indywidualnie - w zależności od wielkości i wagi zamówienia
 • zakupy powyżej 500 zł – pokrywamy 50% uzgodnionego kosztu przesyłki

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towar:
 •  przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PRZELEWY 24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);
 • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia) – KLIENT UISZCZA ZALICZKOWO JEDYNIE KOSZT PRZESYŁKI W KWOCIE 20 ZŁ, która w przypadku przekroczenia progu dostawy DARMOWEJ zostanie odliczona od ostatecznej należności
 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient dokonujący zakupu ZA POBRANIEM zobowiązuje się do odbioru przesyłki i opłacenia należnej kwoty wynikającej z dokonanego zamówienia powiększonej o koszty pobrania. W przypadku braku obioru przesyłki oraz opłacenia wynikającej z tego należności, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotniej,  poniesionych przez Sprzedawcę w wysokości umownej – 50 zł , na co akceptując warunki realizacji zamówień – wyraża zgodę bez sprzeciwu.
 4. Wpłaty przelewem tradycyjnym należy dokonywać na nasze konto w Santander Bank Polska S.A.  o numerze: 96 1090 1841 0000 0001 2363 1340

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków zakupu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia zazwyczaj w terminie maksymalnym 48 godzin (dni robocze) od momentu zaksięgowania przelewu należności na koncie Sprzedawcy.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Godzinach/Dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu i realizacji procedury reklamacyjnej.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zastosowanie ma wówczas paragraf 5 punt 3. W takiej sytuacji zamówiony towar może być dostarczony ponownie, ale całkowite koszty dostawy przeniesione są na Klienta.